3 maja konstytucja matejko mock

My Polacy mamy problem ze świętami narodowymi… zwykle media nakręcają i atmosfera jest taka że raczej unikam osobiście jakiekolwiek zainteresowania świętami spod flagi biało-czerwonej.

A przecież mamy z czego być dumni, chociażby z Konstytucji 3 maja ustanowionej w 1791.

Dla przypomnienia:

„Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją[1][2].

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.” Wikipedia

 

Zainspirowana dziełem Jana Matejki

Konstytucja_3_Maja

narysowałam ilustrację ….

3 maja konstytucja matejko kolor fb

 

oraz kolorowanka z okazji 3 maja….

3 maja konstytucja matejko kolorowanka