Czas szkoły zbliża się nieubłaganie,
jakoś trzeba będzie zapisać i uporządkować codzienne zajęcia.

Polecam do druku moje plany lekcji.

1. Pan śpioch Koala

plik PDF:

2. Profesor Kot

plik PDF:
* Wszystkie kolorowanki i plany lekcji objęte są prawami autorskimi. Udostępniam te prace tylko do użytku własnego!*